Χαρακτηριστικά Πλοίων GTS TRANSPORT

 

Χαρακτηριστικά πλοίου Φ/Γ - Ο/Γ ΜΑΡΙΑ Τ.

 
 
 
 
 
 
Τύπος: Φ/Γ - Ο/Γ Ανοιχτού Τύπου
 
 
 
 
 
 
 
 
Νηολόγιο Πειραιά 5909
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαία: Ελληνική
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλιση: Hull & Machinery P&I club
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΔΣ: SV 4226 / IMO: 7941411
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταφορική ικανότητα: 500 tons
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέση ταχύτητα: 10knots
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχανές: CATERPILLAR 2x520 BHP
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέγιστο Πλάτος Πόρτας: 6,2m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Ο.Χ.: 491,73
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Κ.Χ.: 91,92
 
 
 
 
 
 
 
 
Μήκος Ολικό: 73,42m
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλάτος Ολικό: 13,65m
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλάτος Καταστρώματος: 11,20m
 
 
 
 
 
 
 
 
Ύψος Σκεπαστού Γκαράζ: 5,80m
 
 
 
 
 
 
 
 
Βύθισμα: 2,5m
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεννήτριες: 2x50 KVA
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά πλοίου Ε/Γ - Ο/Γ - Φ/Γ ΜΕΛΙΝΑ ΙΙ

 
 
 
 
 
 
Τύπος: Φ/Γ - Ο/Γ Ανοιχτού Τύπου
 
 
 
 
 
 
 
 
Νηολόγιο Πειραιά 7332
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαία: Ελληνική
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλιση: Hull & Machinery P&I club
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΔΣ: SV 5530 / IMO: 8841577
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταφορική ικανότητα: 600 tons
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέση ταχύτητα: 10knots
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχανές: Mirrless Blackstone 2x920 BHP
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμός επιβατών: έως 215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Ο.Χ.: 632,12
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Κ.Χ.: 65,76
 
 
 
 
 
 
 
 
Μήκος Ολικό: 72,50m
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλάτος Ολικό: 13,60m
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλάτος Καταστρώματος: 11,10m
 
 
 
 
 
 
 
 
Ύψος Σκεπαστού Γκαράζ: 4,15m
 
 
 
 
 
 
 
 
Βύθισμα: 2,5m
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεννήτριες: 2x50 KVA, 1x42 KVA